Ulkoiset variantit

( ruots. externa varianter )

  1. Kahden tai useamman » dokumentin välillä olevat » variantit. Esimerkiksi kahden » käsikirjoituksen väliset eroavuudet tai jonkin » käsikirjoitusversion ja jonkin » painosversion väliset eroavuudet.

» Historiallinen kollaatio  » Sisäiset variantit