ASCII-tiedosto

  1. Tiedostomuoto, joka on kehitetty kirjoituksen esittämiseksi ja siirtämiseksi elektronisissa laitteissa kuten tietokoneissa. ASCII-standardi (American Standard Code for Information Interchange) määrittää näppäimistöltä annettaville komennoille (kirjaimet, numerot, toimintanäppäimet) tietokoneen käyttämät binääriset vastineet. Alkuperäisessä US-ASCII taulukossa on määritelty binääriset vastineet 128:lle latinalaisen kirjaimiston merkille. Koska tämä merkkimäärä ei riitä monissa kielissä käytössä olevien erikoismerkkien koodaamiseen, ASCII-kooditaulukkoa on jouduttu laajentamaan (standardi ISO/IEC 8859) siten että käyttöön saadaan yhteensä 256 eri merkkiä. US-ASCII standardin kanssa yhtyensopiva ISO/IEC 8859 sisältää useimpien eurooppalaisten kielten tarvitsemat merkit sekä eräiden muiden kielten merkistöt, kuten heprean, arabian ja thain.

» Unicode