Kirjallisuuskritiikki

( saks. Literarkritik )

  1. Historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen (» historiallis-kriittinen editio) menetelmä, jossa päämääränä on selvittää tutkittavana olevan » tekstin yleistä luonnetta. Kirjallisuuskritiikissä tarkastellaan tekstin aitoutta, yhtenäisyyttä, ja alkuperää. Anglosaksisessa » tekstikritiikissä kirjallisuuskriittistä tarkastelua on kutsuttu nimellä higher criticism.

» Muotohistoria  » Redaktiokritiikki