Poisto

( ransk. rature )

  1. » Käsikirjoituksen muokkaamiseen liittyvä toimenpide, jossa jokin » tekstin kohta poistetaan. Poisto tehdään joko siksi, että kohta halutaan korvata jollain toisella kohdalla (» korvaus) tai siksi, että se halutaan poistaa lopullisesti (» hylkäys).

» Poistoviiva  » Yliviivaus