Sensori

  1. Valtiollinen tai kirkollinen viranomainen, joko yksittäinen henkilö tai kollektiivinen elin, jonka tehtävänä on tarkastaa ennakkoon ja hyväksyä » julkaistavaksi tarkoitettu aineisto tai kieltää sen julkaiseminen.

» Sensuuri