XSL (engl. Extensible Stylesheet Language)

  1. » XML-kieliperhe, jonka avulla voidaan määritellä XML-dokumenttien » representoinnin tyyliä tai muuttaa niiden rakennetta. Esimerkiksi XSLT:n (Extensible Stylesheet Language Transformations) avulla voidaan muuntaa XML-dokumentteja ja XSL-FO:n (Extensible Stylesheet Language Formatting Objects) avulla voidaan määritellä XML-dokumenttien ulkoasua.