Kokonaisvaltainen editio

( engl. comprehensive edition )

  1. » Tieteellinen editio, joka sisältää kaiken » teokseen liittyvän saatavissa olevan materiaalin.

» Selektiivinen editio