Uusfilologia

( ruots. nyfilologi, engl. New Philology, saks. Neuphilologie )

  1. Niin sanottuihin uusiin kieliin kohdistuva tutkimus. Siinä missä » klassillinen filologia keskittyy kreikkaan ja latinaan, uusfilologia perehtyy etenkin germaanisten ja romaanisten kielten, varsinkin saksan, ranskan, englannin ja italian, mutta myös pohjoismaisten kielten tutkimukseen.