Passiivinen auktorisointi

  1. Tekijän tekemä » tekstikohdan tiedostamaton » auktorisointi. Tekijältä voi esimerkiksi jäädä huomaamatta jokin tekstikohdan » muutos hänen muuten tietoisesti hyväksymässään » tekstissä.

» Aktiivinen auktorisointi