Geneettinen luokka

( ransk. état génétique )

  1. » Geneettisten aineistojen luokka, joita ovat » muistiinpanot, luonnokset, puhtaaksi kirjoitetut käsikirjoitukset ja niin edelleen.