Nimiölehti

  1. » Kirjan alussa oleva » lehti, jonka ensimmäisellä » sivulla on » nimiösivu ja kääntöpuolella » nimiökääntiö.

» Esilehti  » Frontespiisi