Negatiivinen varianttiapparaatti

( ruots. negativ variantapparat )

  1. » Ulkoisten varianttien » varianttiapparaatti, jossa » varianttien kohdalla tuodaan esille ainoastaan ne tapaukset, joissa » tekstit eroavat toisistaan. Esimerkiksi » tekstiversioiden T2, T3, T4 ja T5 suhdetta » perustekstissä olevaan kohtaan ”mäni” voitaisiin negatiivisessa varianttiapparaatissa merkitä seuraavasti, mikäli tekstiversioissa T2 ja T5 kyseinen kohta olisi identtinen perustekstin kanssa:

    mäni ] meni T3, riensi T4

» Positiivinen varianttiapparaatti