Julkaisuerä

( engl. issue )

  1. Kaikki ne » laitoksen » kappaleet (1), jotka on tarkoitettu identtisiksi ja » julkaistavaksi samanaikaisesti. Julkaisuerät voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella eroavatko ne alun perin julkaistusta » kirjasta muodollisesti vai ajallisesti. Jos uudestaan julkaistuun kirjaan, joka suurimmalta osaltaan perustuu samaan » ladelmaan kuin alkuperäinenkin on tietoisesti tehty » typografisia » muutoksia (esimerkiksi » nimiösivu on korvattu uudella), on kyseessä » erillisjulkaisu. Jos myöhempi julkaisuerä poikkeaa alkuperäisestä ainoastaan ajallisesti, on kyse » uusintajulkaisusta.