Sisäiset variantit

( ruots. interna varianter )

  1. Yhden » dokumentin sisällä olevia » variantteja, kuten yhdessä » käsikirjoituksessa näkyviä merkkejä » tekstiin tehdyistä » muutoksista. Myös yhden » painoksen » kappaleiden (1) välisiä eroja voidaan kutsua sisäisiksi varianteiksi.

» Sisäinen kollaatio  » Ulkoiset variantit