Lähteinä käytetyt sanastot ja erikoishakuteokset

Lueteltujen tekstuaalitieteiden alan sanastojen, asiasanastojen ja muiden hakuteosten ohella sanaston laatimisessa on käytetty tekstuaalitieteiden alan monografioita ja artikkeleita sekä suomen kielen ja muiden kielten sanakirjoja.

Niissä tapauksissa, joissa sanasto on osa jotakin laajempaa teosta, on ilmoitettu emoteoksen tiedot sekä sulkeissa tieto sanaston sijainnista kyseisessä teoksessa.

Academy Editions of Australian Literature. Manual for Editors. Canberra: Australian Scholarly Editions Centre; English Department, University College ADFA 1994. (Luku 6.)

Arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöt. Helsinki: Arkistolaitos 1997. (S. 4−5.)

Peter Beal, A Dictionary of English Manuscript Terminology 1450–2000. Oxford: Oxford University Press 2008.

Palle Birkelund & Esli Dansten & Lauritz Nielsen, Nordiskt lexikon för bokväsen I–II. København & Oslo & Stockholm: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck & Dreyers Forlag & Förlaget Forum 1951, 1962.

Michelle P. Brown, Understanding Illuminated Manuscripts. A Guide to Technical Terms. London: British Library 1994.

Lou Burnard & Katherine O’Keeffe O’Brien & John Unsworth, Electronic Textual Editing. The Modern language Association of America: New York 2006. (S. 34−39.) (Verkkojulkaisuna Glossary of Terms Used in the Guiding Questions saatavissa osoitteessa http://www.mla.org/cse_guidelines#d0e1937)

Stephen C. Carlson, Glossary. 2002. http://www.mindspring.com/~scarlson/tc/glossary.htm

P. H. Collin, Dictionary of Printing and Publishing. Second edition. Teddington, Middlesex: Peter Collin Publishing 1997.

John Feather, A Dictionary of Book History. New York: Oxford University Press 1986.

Finländska katalogiseringsregler. Beskricning av monografier. 2009. http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5zTCqC6WP/5FSfIghMr/Files/CurrentFile/Finlandska_katalogiseringsreglerfebruari09.pdf (S. 11–25.)

Geoffrey Ashall Glaister, Encyclopedia of the Book. Second Edition. With a New Introduction by Donald Farren. New Castle & London: Oak Knoll Press & The British Library 2001.

Graafinen sanakirja. Suomi-ruotsi-englanti-saksa. 3874 hakusanaa. Porvoo & Helsinki & Juva: WSOY 1979.

Almuth Grésillon, Eléments de critique génétique: Lire les manuscrits modernes. Paris: Presses universitaires de France 1994. (S. 241−246.)

Tuomas Heikkilä, Piirtoja ja kirjaimia. Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1208. Helsinki: SKS 2009. (S. 164–170.)

Paula Henrikson, Riktlinjer för Svenska Vitterhetssamfundets utgivning. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 2005. (S. 89−96.)

Yrjö Hosiaisluoma, Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY 2003.

International Standard Bibliographic Description (ISBD). Preliminary Consolidated Edition. IFLA/K.G.Saur 2007. http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdf (S. E1–E15.)

ISBD(A): International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian).http://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/isbda.htm

Markus Itkonen, Typografian käsikirja. Helsinki: RPS-Yhtiöt 2004 (2. tarkistettu p.).

Erich Kelemen, Textual Editing and Criticism. An Introduction. New York & London: W. W. Norton & Company 2009. (S. 567–576.)

Kitu − Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto. Thesaurus for literary studies.http://www.finlit.fi/kitu/opastus_kitu.htm

Mary-Jo Kline, A Guide to Documentary Editing. Second Edition. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press 1998. (S. 269–274.)

Kompendium der Editionswissenschaften.http://www.edkomp.uni-muenchen.de/CD1/index.html

Tuija Laine (toim.), Kirjahistoria: johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Helsinki: SKS 1996. (S. 252−256.)

Lexikon des gesamten Buchwesens. Zweiter völlig neuarbeitete Auflage I–VII. Stuttgart: Anton Hiersemann 1987–2007.

Outi Merisalo, Manu Scripta. Länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500–1500). Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 69. Jyväskylä: Kampus Kustannus 2003. (S. 11–18.)

Monografioiden kuvailu. Suomalaiset luettelointisäännöt. Helsinki: Kansalliskirjasto 2005. http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/luettelointisaannot/Files/liitetiedosto2/monografioiden_kuvailu.pdf (S. 10–19.)

Richard Pearce Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology. Chicago: The Society of American Archivists 2005. http://www.archivists.org/glossary/index.asp

Denis Muzerelle, Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits. Rubricae 1. Paris: Éditions CEMI 1985. (Edition hypertextuelle saatavissa osoitteessa http://vocabulaire.irht.cnrs.fr)

Aila Narva, Tiedon jyväsiä. Asiakirja-aineistojen käyttäjän opas. Helsinki: Kansallisarkisto 2002.

Bodo Plachta, Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer Texte. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2006. (S. 135–140.)

Jean Peters (toim.), The Bookman's Glossary. Sixth edition, revised and enlarged. New York & London: R. R. Bowker Company 1983.

Pirkko Rastas, Arkistotoimi ja asiakirjahallinto. 2., uudistettu painos. Helsinki: Painatuskeskus 1994. (S. 164–166.)

Matt T. Roberts & Don Etherington, Bookbinding and the Conservation of Books. A Dictionary of Descriptive Terminology. Washington: Library of Congress 1982. (Verkkojulkaisuna saatavissa osoitteessa http://palimpsest.stanford.edu/don/don.html)

William Savage, A Dictionary of the Art of Printing. Classic works on the history of the book. Thoemmes Press & Kinokuniya Company Ltd. 1998 (faksimilelaitos, alkuteos 1841).

Peter L. Shillingsburg, Scholarly Editing in the Computer Age: Theory and Practice. Athens: University of Georgia Press 1986. (S. 169−173.)

Michael F. Suarez & H. R. Woudhuysen (ed.), The Oxford Companion to the Book I–II. Oxford: Oxford University Press 2010.

Wolfgang Walenski, Wörterbuch Druck + Papier. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 1994.

Peter Walne (ed.), Dictionary of Archival Terminology. Dictionnaire de terminologie archivistique. English and French with equivalents in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish. 2nd Revised Edition. ICA Handbooks Series 7. München & New York & London & Paris: K. G. Saur 1988.

Vanhojen monografiajulkaisujen kuvailu. Suomalaiset luettelointisäännöt. Suom. Sirkka Havu & Rita Nyqvist. Helsinki: Kirjastopalvelu 1993. (S. 12−25.)

William Proctor Williams & Graig S. Abbott, An Introduction to Bibliographical and Textual Studies. New York: The Modern Language Association of America 1999. (S. 136−163.)

Paavo Virusmäki (toim.), Graafinen tietokirja. Helsinki: WSOY 1960.